Kraśnik - Szkoła Muzyczna Music College

KRAŚNIK - SZKOŁA MUZYCZNA MUSIC COLLEGE


Music College to jedyna w Kraśniku szkoła muzyczna o profilu rozrywkowym. Naukę może rozpocząć każdy. Bez względu na wiek i poziom zaawansowania. Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy. Prowadzimy zajęcia indywidualne, dlatego naukę można rozpocząć w dowolnym momencie.

Nauczycielami są aktywni scenicznie muzycy. Setki koncertów i wydarzeń artystycznych to wiedza, która pomaga udoskonalać program zajęć. Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne to kluczowe kompetencje mogące sprostać trudnym i wysokim wymaganiom.

Stawiamy na nowoczesny program nauczania dopasowany do potrzeb uczniów. Na pierwszych zajęciach w Music College uczeń jest przesłuchiwany w celu określenia elementów, które będą kluczem do sukcesu, takich jak ulubione style i artyści, doświadczenia muzyczne, a także oczekiwania.

Czas trwania zajęć to pełna godzina zegarowa (60 min). Zapewniamy niezbędne materiały dydaktyczne, najlepsze zaplecze sprzętowe oraz pomoc przy zakupie, regulacji i konserwacji instrumentu. Uczniowie Music College mogą korzystać z profesjonalnego studia nagrań oraz mają specjalne rabaty w wybranych sklepach muzycznych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?


1. Sprawdź na naszym planie zajęć w jakich godzinach jesteśmy do dyspozycji.
Zielony oznacza termin wolny.
Czerwony to termin zajęty.

2. Aby wysłać do nas wiadmość użyj formularza kontaktowego. Napisz jakie zajęcia Cię interesują oraz jaki wybrałeś termin. Pamiętaj aby poprawnie wypełnić wszystkie pola.
Możesz zapisać się również telefonicznie: 504 407 905 lub mailowo: kontakt@musiccollege.pl

3. W ciągu godziny otrzymujesz potwierdzenie. Twój termin, który był na naszym planie zielony zmienia się na czerwony i jest zarezerwowany dla Ciebie.

CENNIK

35 zł/ 60 minut

Opłat można dokonać gotówką lub przelewem. Dane do przelewu:

PKO BP: 60 1020 3235 0000 5102 0026 8672
Music College Łukasz Zieliński
Al. Niepodległości 10, 23-210 Kraśnik
NIP 7151702028 REGON 364561067

NAUKA GRY NA GITARZE

Gitara Elektryczna

Program nauczania obejmuje akompaniament w różnych stylach muzycznych, aranżowanie i grę partii solowych, improwizację oraz rozwój szeregu technik wykonawczych (kostkowanie, palm miting, bending, vibrato, legato, tapping, chicken picking, hybrid picking, sweep picking, string skipping, economy picking). Wszystkie techniki wyjaśnione są na konkretnych skalach w sposób przejrzysty i zrozumiały. Praktykę opieramy na sprawdzonych zagrywkach, którymi posługują się sami giganci gitary - Steve Vai, Yngwie Malmsteen czy Joe Satriani.

Gitara Akustyczna

Program obejmuje przede wszystkim poprawny akompaniament (podziały rytmiczne, budowa akordów, podstawy harmonii funkcyjnej, itp.) Ćwiczenia praktyczne oparte na aktualnych przebojach ułatwiają swobodną oraz precyzyjną pracę lewej i prawej ręki, a także ich koordynację Na gitarze akustycznej możemy grać kostką oraz palcami. Daje to ogromne możliwości wykorzystania tego instrumentu podczas akompaniowania.

Gitara Klasyczna

Program lekcji przewiduje naukę gry techniką klasyczną od podstaw ( zapis nutowy, zasady muzyki). Wirtuozerski styl fingerstyle, oparty na dziełach mistrzów, pozwala na wspaniałą solową grę. Poznamy nie tylko klasykę, jazz czy flamenco ale również znane, radiowe przeboje.

Kraśnik - nauka gry na gitarze
Na zdjęciu Mietek Jurecki - basista Budki Suflera podczas dni otwartych w Music College.

Regulamin

Nauka:

1. Zadaniem Music College jest rozwijanie pasji śpiewania oraz gry na instrumentach.
2. Nauka ma charakter ciągły i otwarty.
3. Naukę może rozpocząć każdy. Bez względu na wiek i poziom zaawansowania.
4. Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy.
5. Nauka odbywa się według autorskiego programu nauczania.
6. Lekcja trwa godzinę (60min).
7. Nauczyciele Music College mają ukończone studia wyższe oraz kwalifikacje pedagogiczne.
8. Szkoła zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne. Podczas zajęć udostępnia studio nagrań, instrumenty oraz sprzęt muzyczny.
9. Zajęcia odbywają się według indywidualnego planu lekcji.
10. O zmianach w toku pracy szkoły, w tym o dniach wolnych rodzic/uczeń będzie zawiadamiany z wyprzedzeniem.
11. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
12. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu.
13. Za szkody, kradzieże oraz wypadki wyrządzone w „Music College”, szkoła nie odpowiada.

Opłaty:

1. Nauka w Music College jest płatna.
2. Obowiązuje opłata miesięczna według aktualnego cennika dostępnego na stronie szkoły.
3. Czesne to suma lekcji w danym miesiącu.
4. Czesne powinno być wpłacone do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
5. Wpłat należy dokonywać u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na konto.
6. W przypadku wcześniejszego poinformowania nauczyciela o nieobecności, rodzic/uczeń nie płaci za lekcję.
7. Nieuzasadniona nieobecność ucznia na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za lekcję.
8. Za lekcje, które nie odbyły się z winy szkoły rodzic/uczeń nie płaci.
9. Brak wpłat może spowodować wstrzymanie udzielania lekcji do czasu uregulowania należności.
10. Rodzic/uczeń ma prawo przerwać naukę bez podania przyczyny. Termin wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie.
11. Przerwanie nauki nie wiąże za sobą dodatkowych kosztów.

Kontakt


MUSIC COLLEGE Łukasz Zieliński
Al. Niepodległości 10, 23-210 Kraśnik
NIP 7151702028 REGON 364561067
tel. 504 407 905
kontakt@musiccollege.pl
www.musiccollege.pl

Biuro znajduje się w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. Budynek na przeciwko marketu budowlanego "mrówka". Biuro na parterze, lokal nr. 5


Plan Zajęć


Aktualnie wszystkie miejsca są zajęte. Prosimy o kontakt, jeśli zwolni się miejsce poinformujemy. Decyduje kolejność zgłoszeń.